Kvety      Krajina      Fauna      Figuralná maľba      Ostatné


     

          V prístave     Vodný mlyn     Jesenný podvečer     Sená     Maky
                V prístave                  Vodný mlyn            Jesenný podvečer                 Sená                           Maky   
         akryl/štrukt.pasta                   akryl                     akryl/štrukt.pasta                    akryl                            akryl
                40x40cm                     40x40cm                       50x50cm                        50x50cm                      50x50cm       

 

              Svetlo-triptych     Svetlo-triptych     Svetlo-triptych    
          Svetlo-triptych          Svetlo-triptych        Svetlo-triptych   
               akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta    
                        30x30cm                  
   30x30cm                    30x30cm                           

Maky v obilí     Západ slnka nad morom

                                 Maky v obilí                                               Západ slnka nad morom

                          akryl/štrukt.pasta                                                     akryl/štrukt.pasta

                         50x150cm                                                                 40x70cm

 

Slnečnicové pole     Zázračná krajina     V prístave

                                      Slnečnicové pole                                            Západ slnka                           V prístave

                                       akryl/štrukt.pasta                                          akryl/štrukt.pasta                     akryl/štrukt.pasta>

                                            50x150cm                                                     60x70cm                                  50x70cm


Diptych - Jeseň     Diptych - Jeseň    Triptych - Jesen     Triptych - Jesen     Triptych - Jesen

  Diptych - Jeseň         Diptych - Jeseň           Triptych - Jeseň        Triptych - Jeseň          Triptych - Jeseň     akryl/štrukt.pasta          akryl/štrukt.pasta            akryl/štrukt.pasta          akryl/štrukt.pasta            akryl/štrukt.pasta
40x40cm                     40x40cm                       40x40cm                        40x40cm                       40x40cm

Na okraji lesa     Zlaté jablká     Margaréty     Diptych - Stromy     Diptych - Stromy
  Na okraji lesa              Zlaté jablká                  Margaréty             Diptych - Stromy        Diptych - Stromy
akryl/štrukt.pasta         akryl/štrukt.pasta                    akryl                   akryl/štrukt.pasta           akryl/štrukt.pasta
50x50cm                     40x40cm                       50x50cm                        30x30cm                     30x30cm


Pri potoku     Pri rieke     V trave     V ziare luny     Luna
   Pri potoku                   
Pri rieke                       V tráve                     V žiare luny                      Luna         
         akryl                            akryl                             akryl                     akryl/štrukt.pasta           akryl/štrukt.pasta
40x30cm                       40x30cm                       40x30cm                       40x30cm                       40x30cm  

           

Zázračná krajina     Diptych - Na pobrezi     Diptych - Na pobrezi

    Zázračná krajina       Diptych - Na pobreží    Diptych - Na pobreží

 akryl/štukt.pasta            akryl/štrukt.pasta           akryl/štrukt.pasta

       190x100cm                      40x30cm                        40x30cm