Kvety      Krajina      Fauna      Figuralná maľba      Ostatné


       

         Maky vo váze     Kvety zátišie I     Kvety zátišie II     Kvety zátišie III     Maky červené    
             Maky vo váze            Kvety zátišie I             Kvety zátišie II           Kvety zátišie III           Maky červené
             akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta             akryl/štruk.pasta             akryl/štruk.pasta             akryl/štruk.pasta
                  50x50cm                   
   70x50cm                         70x50cm                       70x50cm                        30x30cm 
       

                             Orgován     Kvety v košíku I     Orgován vo váze     Slnečnice vo váze    
                                     Orgován             Kvety v košíku I        Orgován vo váze        Kvety vo váze II   
                                        akryl                    akryl/štruk.pasta                    akryl                            akryl    
                                     40x40cm                  
   40x40cm                       45x45cm                       40x40cm                           

                      Kvety v košíku II     Kvety v hnedej váze     Kvety zátišie    
                               Kvety v košíku II                    Kvety v hnedej váze                       Kvety vo váze II   
                                 akryl/štruk.pasta                            akryl/štruk.pasta                                    akryl               
                                      40x50cm                                
      30x40cm                                       50x70cm                                                  
         Margaréty v súdku     Kvety v zátiši     Slnečnice zátišie I     Slnečnice zátišie II     Kvety margaréty    
        Margaréty v súdku        Kvety v zátiší          Slnečnice zátišie I     Slnečnice zátišie II      Kvety margaréty
            akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta
                 50x50cm                  
   50x50cm                       40x40cm                       50x50cm                      50x40cm 

     Slnečnice II     Slnečnice vo váze III     Kvety zátišie I     Kvety zátišie II     Kvety zátišie III    

            Slnečnice II             Slnečnice vo váze III        Kvety zátišie I           Kvety zátišie II          Kvety zátišie III
          akryl/štruk.pasta                akryl/štruk.pasta                      akryl                            akryl                             akryl
               80x65cm                  
        80x60cm                         70x50cm                     70x50cm                        60x50cm 

                Maky         Kvety zátišie - malé I         Maky II         Kvety zátišie - malé II         Ruže     
                      Maky           Kvety zátišie - malé I           Maky II         Kvety zátišie - malé II            Ruže
                       akryl                           akryl                            akryl                          akryl                              akryl
                   150x40cm                   
40x40cm                     150x50cm                    40x40cm                       150x40cm 

        Narcisy I     Orchidea I     Orchidea II     Vecerne zore     Kvety - zatisie
                Narcisy I                   Orchidea I                 Orchidea II               Večerné zore            Kvety - zátišie
           akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta
                 40x40cm                  
   30x30cm                       30x30cm                      40x40cm                      70x40cm 
     
                    Slnecny den     Ibistek     Anturia     Strelicie za sumraku
                                  Slnečný deň                         Ibištek                       Antúria           Strelicie za súmraku 
                        akryl/štruktúrovacia pasta          akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta
                                    40x70cm                             30x30cm                     30x30cm                     50x50cm

                  Klinceky     Narcisy     Slnečnice
               Kosatce                         Kaly                          Klinčeky                     Narcisy II                  Slnečnice
          akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta             akryl/štruk.pasta
  
            70x40cm                      70x40cm              
         60x40cm                      60x40cm                       90x60cm

                  
Strelicie
     Červené maky     Malé slnečnice     Tulipany    
                                   Strelície                          Červené maky            Malé slnečnice                Tulipány  
                       akryl/štruktúrovacia pasta              akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta   
                                   60x90cm                                30x30cm                      30x30cm                       30x30cm  
                                                                                                        
                    Kvety magnolie I     Kvety magnolie II     Magnólia I     Magnólia II   
                     Kvety magnólie I       Kvety magnólie II             Magnólia I                          Magnólia II               
                      akryl/štruk.pasta             akryl/štruk.pasta            akryl/štruk.pasta                    akryl/štruk.pasta               
                            30x30cm                       30x30cm                       40x30cm                                30x40cm

     Slnečnice vo váze II     Slnečnice II     Červené maky II     Gladioly     Slnečnice vo váze
    
       Slnečnice vo váze II          Slnečnice II             Červené maky II              Gladioly                  Slnečnice vo váze
            akryl/štruk.pasta           akryl/štruk.pasta             akryl/štruk.pasta                  akryl                         akryl/štruk.pasta
 
               80x65cm                       40x40cm                        60x30cm                      65x35cm                          70x60cm