Ing. Marcela Prekopová
_____________________________
                                                                             1/5   ►►  Ďalšie
 
 

 

Ing. Marcela Prekopová  -   „ Vernisáž obrazov pod názvom „ Z poézie života  „ – Nemšová  - Mestské múzeum v dňoch   14.10.- 04.11.2011

 

Janka Breznická sa venovala umeniu od detstva. Na Základnej umeleckej škole okrem iných predmetov študovala aj výtvarnú výchovu. Svoju tvorbu však začala naplno rozvíjať až v posledných rokoch, v ktorých sa intenzívne venuje maliarstvu. Medzi jej obľúbené výtvarné techniky patrí kombinovaná technika akryl – štruktúrovacia pasta, ale blízky jej zostáva aj olej, čistý akryl, či akvarel. Autorka má za sebou niekoľko úspešných samostatných i kolektívnych výstav. Vystavovala v Prahe, Bratislave, v Novákoch i v našom meste. Jej diela nájdete v galériách, ale zdobia aj steny interiérov reštaurácií. Odborníci ju radia medzi insitnú maliarku. Svoju tvorbu konzultuje s akademickým maliarom Jurajom Oravcom, ktorý sa o nej vyjadril takto:
„ Maliarska tvorba Janky Breznickej je typicky insitná. Opiera sa o zaužívané témy, ktoré spracováva po formálnej stránke intuitívne, s dobrou dávkou farebného vkusu. Po stránke kompozičnej nevyhľadáva zložitosti vzťahov stvárňovaných predmetov, no danú plochu zapĺňa pomocou priestorového výtvarného riešenia. Ako väčšina výtvarníkov samoukov nehľadá vo svojej tvorbe hlbší, filozofický obsah, no citlivo reflektuje vnímané okolie a svoje vizuálne poznatky z neho...Rád by som zdôraznil, ešte jeden rozmer práce maliarky a to v danej chvíli podstatný, ktorý až tak nesúvisí s výtvarným hodnotením. Forma art-terapie, liečby umením, je jednou z veľmi účinných činností pomáhajúcich pri rôznych ľudských ťažkostiach. V prípade Janky Breznickej je nepochybne veľmi pozitívna a preto jej želám veľa síl a radosti pri maľovaní...“
Dovoľte mi rozvinúť niektoré z citovaných myšlienok: Janka Breznická, tak ako hovorí Juraj Oravec nehľadá vo svojej tvorbe hlbší filozofický obsah - ona ho nachádza a odovzdáva ho ďalej. Nehľadá zložitosti vzťahov – zachytáva krásu a poéziu stvorených vecí v jej jednoduchosti. Výber tém, ktoré zobrazuje, je intuitívny a naplnením s neprestajnej túžby zachytiť krásno, unikajúce čoraz viac pozornosti človeka. Autorka harmonizuje tému citlivým výberom farieb, zapĺňa priestor kompozíciou, z ktorej prúdi pokoj. Vyberá si zaužívané témy – no v konečnom výsledku ich pretavuje do informácie - posolstva, ktoré nás volá nanovo objaviť jemný - ako ona hovorí - poetický rozmer života. Početné obrazy zátiší dopĺňa krajinomaľba, priestor v ktorom žije a s ktorým je bytostne spätá. Nevyhýba sa ani živej časti prírody - ani témam duchovným. Svojským, nezameniteľným pôvabom a sviežosťou farieb oslavuje veľkoleposť stvorenstva a preto z jej obrazov na nás prúdi harmónia a dôvera.
Svoj príhovor zakončím výrokom velikána výtvarného umenia, maliara Leonarda Davinci.: „ Maľovanie je poézia, ktorá je videná, ale nepočutá - a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“
V prípade Janky Breznickej môžeme pokojne dodať, že jej obrazy prinášajú poéziu života, ktorú síce nemôžeme počuť ušami, ale môžeme ju celkom jasne - počuť našim srdcom.
 
                                                                                                                   1/5   ►►  Ďalšie