Hilda Dobešová
_____________________________
                                                  ◄◄   Späť   2/5   ►►  Ďalšie
 

 

Hilda Dobešová  -   „ Vernisáž obrazov pod názvom „ V mene ženy  „ – Nemšová  - Kultúrne centrum v dňoch   28.4.- 11.5.2010

 

     V uvedené dni si  obyvatelia mesta Nemšová a okolia  mohli prezrieť výstavu obrazov a dizajnerskych  prác  úžasnej  a  cieľavedomej   maliarky a dizajnérky   pani  Janky  Breznickej . 

      Bolo mi potešením privítať na  vernisáži  primátora mesta Nemšová pána Jána Mindára,  zástupcov Klubu seniorov a JDS pod vedením pani  Paličkovej  Terézie,  ako aj členky   Klubu Venuša z Novej Dubnice pod vedením pani Anny Šebovej.

     Veľké ocenenie sa  p.  Janke Breznickej dostalo aj z úst pána premiéra  Róberta Fica - aj zápisom do kroniky  , ktorý spolu s ďaľšími vzácnymi hosťami vlády SR  dňa 28.4.2010 navštívili Nemšovú  a jej výstavu  si prezreli.

     Mnohí obyvatelia mesta Nemšová s údivom na tvári , si prezerali obrazy svojej spoluobyvateľky , ktorú mnohí ani nepoznali . Po tejto výstave však táto  nenápadná žena s veľkým šľachetným srdcom už nie je neznáma.  Z jej obrazov je cítiť príliv pozitívnej energie, dnes tak potrebnej pre celé ľudstvo. Napĺňať slová  Pierre Bonnarda  „ Cieľom nie je maľovať život, ale dať život maľbe „  sa jej darí.

     Avšak nielen maľovanie obrazov jej leží na srdci. I napriek onkoochoreniu s ktorým i dnes ešte stále bojuje , sa stala zakladateľkou a iniciatorkou  založenia Onkozdruženia  „ Klub onkologických pacientov sv .Peregrína v Nemšovej „ ktorý v súčasnej dobe je  v začiatkoch. Práve táto výstava jej obrazov spojená s predajom bola  počiatočným impulzom na zahájenie činnosti tohto klubu, nakoľko 30 %  zisku z predaja obrazov venovala novovznikajúcemu klubu.

     Výstava bola o to hodnotnejšia a cieľavedomejšia , že si ju prezreli aj  žiaci základných a umeleckých škôl v Nemšovej ,nakoľko v dňoch  7.5.- 11.5.2010 bola časť jej výstavy spojená s „ Výstavou prác ľudovej tvorivosti“ ktorú zorganizoval  Klub seniorov pri príležitosti  „ Sviatku dňa matiek „

     Je dobré, keď  generácia mladých ľudí pozná medzi sebou človeka, ktorý  i napriek ťažkým životným skúškam / ťažké a zdĺhavé onkoliečby / sa nevzdáva ,ale hľadá si svoje nové smerovanie vo svojom živote. V prípade Janky Breznickej je to jej sen o maľovaní.

     Výstava v Nemšovej je jej v poradí už štvrtá a ja jej prajem , aby nebola posledná , ale práve naopak mala pokračovanie v ďaľších  mestách na Slovensku a za jeho hranicami.

    
                                                                                                                   ◄◄   Späť   2/5   ►►  Ďalšie