Kvety      Krajina      Fauna      Figuralná maľba      Ostatné


       
Jazdec     Nemšová kostol II     Kľúčové - kaštieľ     Kľúčové - kaplnka
                      Jazdec                         Nemšová kostol II  
    Kľúčové - kaplnka      Kľúčové - kaštieľ      
                          akryl                                      akryl                              akryl                              akryl                  
                                 50x60cm                                30x30cm                         40x40cm                        40x40cm                          

 

 

     Nemšová z 30. rokov - panoráma      Cementáreň HS

Nemšová z 30. rokov           Nemšová z 30. rokov                       Cementáreň HS             

  - kostol                              - panoráma                                                                 

akryl                                       akryl                                               akryl           

 40x40cm                                 40x60cm                                         50x70cm           

Nemšová z 80. rokov - kostol
     Trenčianska Závada     Ľuborecká zvonica    

Nemšová z 80. rokov     Trenčianska Závada     Ľuborecká zvonica       
- kostol                                                                                   

akryl             
                 akryl                               akryl      
70x50cm                         40x30cm                         40x30cm    

Nemšová - Žovinec     Nemšová z 80. rokov - panoráma
Nemšová - Žovinec                                     Nemšová z 80. rokov - panoráma               

akryl                                                                       akryl                             
        60x90cm                                                               50x150cm