Výstavy
 

Kolektívne výstavy

ART - 7. medzinárodná výstava výtvarného umenia - Bratislava

22.-26.11.2008  

 

V MENE ŽENY - Galéria Vladimíra Gdovína Praha

26.08.2009-03.09.2009  

 

VÝSTAVA PRÁC ĽUDOVEJ TVORIVOSTI - Nemšová

07.05.2010-09.05.2010  

 

VÝTVARNÝ SALÓN NEMŠOVÁ - Nemšová

17.08.2012-30.09.2012  

 

18.VÝTVARNÝ SALÓN TRENČIANSKEHO KRAJA - Trenčín

10.08.2012-02.09.2012  

 

 

 

Samostatné výstavy

V MENE ŽENY II - Galéria NOVA, Nováky

02.12.2009-05.01.2010  

 

V MENE ŽENY III - Nemšová

29.04.2010-03.05.2010  

 

Z POÉZIE ŽIVOTA - Nemšová

14.10.2011-04.11.2011

 

Z POÉZIE ŽIVOTA II - Galéria NOVA, Nováky

18.11.2011-16.12.2011  

 

Z POÉZIE ŽIVOTA III - Výstavné priestory obce Horné Srnie

14.05.2012-30.05.2012